Tại sao Bộ Công an công bố danh sách ‘khủng bố’ vào lúc này? VOA Tiếng Việt