Tại Hội Đồng Bảo An, Donald Trump đả kích cả Iran lẫn Trung Cộng. Trọng Nghĩa