THÀNH QUẢ VÀ DƯ ÂM ĐẠI HỘI TỔNG HỘI CTNCT VIỆT NAM HẢI NGOẠI KỲ 14 TẠI THÀNH PHỐ NEW ORLEANS, TIỂU BANG LOUISIANA 2019