THÀNH PHỐ GARLAND CHÍNH THỨC CÓ CẢNH SÁT TRƯỞNG MỚI