Thương mại Mỹ- Trung : Thời kỳ Trung Cộng lợi dụng Mỹ « đã qua »