Thương chiến Mỹ-Trung và cơ hội 'ngàn năm một thuở' cho VN