Thống Đốc tốt lành kêu gọi ăn chay cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch coronavirus kinh hoàng