Thêm 3 người nhiễm bệnh tại Việt Nam, số tử vong tăng nhanh ở Trung Cộng