Thiếu nữ Việt vụ 39 người chết ở Anh: Sang Tây ‘mới biết toàn là màu đen’