Thị trưởng Seoul mất tích, để lại tin nhắn ‘như di chúc’