Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ