Thủ tướng Malaysia yêu cầu TQ xác định ‘cái gọi là quyền sở hữu’ ở Biển Đông