Thủ tướng Australia yêu cầu Thống đốc bang Victoria rút khỏi thỏa thuận với Trung Cộng