Thủ đoạn của thị trưởng New York: Biểu tình chống Tổng thống Trump thì OK, nhà thờ thì hạn chế