THƯ MỜI BUỔI HỘI THOẠI CỘNG ĐỒNG Á CHÂU/VIỆT NAM VỚI CẢNH SÁT GARLAND

Nhằm mục đích thông cảm cũng như chia sẻ trách nhiệm giữa cảnh sát và cư dân Cộng Đồng Á Châu/Việt Nam tại thành phố Garland trong sự bất an hiện tại, một buổi hội thoại sẽ được tổ chức tại The Garland Atrium, 300 N. 5th. St., Garland, TX 75040 vào ngày Thứ Năm, ngày 13-8-2020.

Chương trình bắt đầu từ 6 giờ chiều và không kéo dài quá 2 giờ. Ban tổ chức có thức ăn dành cho mọi người tham dự nhưng không dùng tại chỗ mà mang về nhà để giúp buổi hội thoại trang trọng và rút ngắn hơn cũng như tránh phiền phức khi mang khẩu trang mùa đại dịch.

Để giúp cho ban tổ chức thu xếp chỗ ngồi, phần ăn cho người tham dự trong ngày hội thoại; xin quý đồng hương ghi danh trước ngày 11-8-2020.

Điện thoại ghi danh:

Bà Trần Thủy Tiên: (972) 480-1936

Ông Thái Hóa Lộc: (469) 878-9969