Mỹ và Bắc Triều Tiên cố đạt thỏa thuận trước thượng đỉnh ở Việt Nam