Tai nạn giao thông VN: 'Đi đứng kiểu gì cũng chết'