Tòa Bạch Ốc: Báo NYTimes nên trả lại giải Pulitzer vì quá nhiều tin giả