Tòa Bạch Ốc cấp lại thẻ hành nghề cho phóng viên CNN