Tỷ phú Starbucks muốn làm tổng thống, phe Dân Chủ la làng