Ít nhất 23 người chết vì lốc xoáy ở tiểu bang Alabama