Tù nhân nổi loạn tại Italia sau khi gần một phần tư dân số bị cách ly