Đợt mưa lớn mới tiếp tục ập xuống thượng nguồn Tam Hiệp, kéo dài đến 17/8