Tổ chức USPAACC vinh danh 2 Thị Trưởng gốc Á: Ông Chow & Dr Truong