Sát giờ bị tăng thuế, TQ kêu gọi Mỹ chấp nhận một phần điều kiện