Sinh viên đội mũ mang cờ VNCH trong ngày tốt nghiệp đại học