Sinh nhật lần thứ 70 : Khối NATO cố phô trương tinh thần đoàn kết