Singapore: Nhiều phụ nữ tá hỏa vì bỗng dưng có ảnh nude