Sau những lời chỉ trích Tổng thống Trump, Đức Cha Gregory đang ở giữa tâm bão những lời phê phán