Sau ly hôn, vợ cũ CEO Amazon là người phụ nữ giàu thứ ba thế giới