Sau bồi đắp đảo, Bắc Kinh củng cố vị trí trên Biển Đông