Sau Anh, Australia tuyên bố sẵn sàng nhập cư cho người dân Hong Kong