Sau 54 Năm, 81 Tử Sĩ Binh Chủng Nhảy Dù Yên Nghỉ Tại Thủ Đô Tỵ Nạn