Samsung Việt Nam ‘hưởng lợi’ từ dịch corona ở Trung Cộng