Sợ Trung Cộng – Việt Nam không tập trận hải quân với Mỹ?