Sự tàn bạo của cảnh sát có thể gây biến động lớn, Hội Đồng Giám Mục Minnesota cảnh báo