SỰ KIỆN CÓ THẬT TẠI THÀNH PHỐ LOS ANGELES - CALIFORNIA