SỰ KIỆN CÓ THẬT TẠI THÀNH PHỐ LOS ANGELES - CALIFORNIA

40% các công nhân tại LA County (10.2 triệu người) đều làm việc lấy tiền mặtvà không đóng thuế. Ấy là bởi vì họ hầu hết là dân nhập cư bất hợp pháp, làm việc mà không có thẻ xanh. (Donald Trump nói rất đúng ở điểm này)

95% trát bắt tội sát nhân tại Los Angeles là của người nước ngoài nhập cư bất hợp pháp.

75% số người trên danh sách bị truy nả tại Los Angeles là những người nước ngoài ở lậu.

 Trên 2/3 số trẻ sơ sinh tại Los Angeles County là dân Mễ bất hợp pháp hưởng lợi từ Medi-Cal, tiền chi phí sinh đẻ của chúng lấy từ tiền đóng thuế của người dân.

Gần 35% các tù nhân bị giam tại các trung tâm cải huấn tại California đều có quốc tịch Mễ; họ nhập cư lậu vào nước Mỹ.

Trên 300,000 người nước ngoài bất hợp pháp tại Los Angeles County đều sinh sống trong các nhà để xe.

Cơ quan FBI báo cáo là một nửa trong số dân băng đảng tại Los Angeles hầu hết là dân nhập cư bất hợp pháp từ biên giới phía Nam.

 Gần 60% dân cư trú tại các cơ sở của HUD (Bộ phát triển cư xá) đều là dân bất hợp pháp.

21 đài radio tại LA đều nói tiếng Spanish (của người Mễ).

Tại LA County, 5.1 triệu người nói tiếng Anh; 3.9 triệu người nói tiếng Spanish(Hiện có 10.2 triệu người sống tại LA County).

(Tất cả 10 dữ kiện nêu trên đều được đăng ở báo Los Angeles Times)

Tỷ lệ số người nhập cư bất hợp pháp tham gia việc đồng áng, gặt hái mùa mang ít hơn 2%, trong khi 29% ăn tiền trợ cấp xã hội.

 Dân nhập cư bất hợp pháp chiếm 70% mức phát triển dân số hàng năm, (và trên 90% tại California, Florida, và New York)đó là kết quả của sự nhập cư không kiểm soát. Cũng thế, 29% tù giam tại các nhà tù liên bang đều là người nhập cư bất hợp pháp.

Chúng ta đều là kẻ điên khi để cho tệ nạn này cứ tiếp tục xảy ra.

Tin từ báo L.A. Times.