Quân đội Trung Cộng "lên gân" nhân dịp đầu năm 2019