Quốc hội VN có dám đưa vụ 39 người chết ở Anh ra nghị trường?