Quốc hội Mỹ cứng rắn chưa từng có với Trung Cộng: Trình gần 370 dự luật