Quanh chuyện TBT Trọng 'gửi điện mừng' lãnh đạo các nước