Quan chức Mỹ: ‘Ông Trump sẵn sàng chấp nhận thêm rủi ro để đối phó Trung Cộng’