Quan chức hải quân Mỹ nêu cách đối phó với Trung Cộng