Qua 3 hãng truyên thông lớn

Qua 3 hãng truyên thông lớn cánh tả, kết quả sau buổi tranh luận đầu tiên 09-29-2020 như sau:

ĐÀI CSPAN:TT TRUMP: 53% CHIẾN THẮNG VS BIDEN: 29%
ĐÀI TELEMUNDO:TT TRUMP: 66% CHIẾN THẮNG VS BIDEN: 34%
ĐÀI CNN: TT TRUMP: 3 CHIẾN THẮNG VS BIDEN:1

Đài truyền hình cánh tả CNN lần này mị dân. Thay vì cho máy panel chấm điểm, họ để cho cử tri trực tiếp chấm điểm. Bất ngờ làm cho CNN tự "đội quần". Bởi vì 3 phiếu cử tri ủng hộ cho TT Trump thì chỉ có 1 phiếu cử tri ủng hộ cho Biden.

Kết luận TT Trump đã chiến thắng nhưng TT Trump vẫn rất bất mãn (viết trong Twister) với cách điều hợp chương trình của Chris Wallace. Vì rất nhiều lần bị Chris Wallace chận. Nhiều lúc Chris Wallace còn giải thích giùm cho Joe Biden. Như vậy, cuộc tranh luận này kể như không có người điều hợp mà là 1 chọi 2. NOT FAIR !!!

No comments (Add your own)

Add a New Comment


code
 

Comment Guidelines: No HTML is allowed. Off-topic or inappropriate comments will be edited or deleted.