Pháp và các đồng minh long trọng kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ vào Normandie