Pháp, Nhật cố đóng vai trò trung gian hòa giải Mỹ-Iran