Phạm Đoan Trang được đề cử Giải Tự do Báo chí 2019 của RSF - Trà Mi-VOA