Philippines lên án tàu TC đâm tàu, bỏ mặc ngư dân trên biển