Phái đoàn Bộ Ngoại giao Triều Tiên lập tức rời Việt Nam đi Trung Cộng