Phi công Southwest làm tang lễ cho cha sau khi chở hài cốt ông về Dallas